Regulamin


1. Głównym Organizatorem zlotu są „Garbate Stokrotki”
2. Impreza jest organizowana i prowadzona wyłącznie na zasadach poniższego regulaminu, każdy
z uczestników tym samym wyraża zgodę na stosowanie się do postanowień zawartych w regulaminie.
3. Przebywanie na terenie zlotu jest równoznaczne z przeczytaniem, zaakceptowaniem i stosowaniem się do zapisów niniejszego regulaminu.
4. Impreza będzie zorganizowana w dniach 13 – 16 Czerwca 2024 roku, na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku „BOREK” 
5. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest zarejestrowanie się oraz uiszczenie opłaty w biurze u organizatorów w dniu wjazdu na teren zlotu (według cennika)
6. Nad bezpieczeństwem uczestników zlotu czuwać będą odpowiednio przygotowane osoby
z ramienia organizatora
7. Na teren zlotu będą wpuszczane tylko pojazdy z numerami wjazdowymi, rozdawanymi przy rejestracji uczestników
8. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do ciągłego noszenia w widocznym miejscu identyfikatora zlotowego oraz wypełniania zaleceń organizatora i służb porządkowych
9. Podczas wyjazdu na paradę, uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego
10. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia uczestnika z terenu imprezy
11. Dla zwycięzców konkursów przewidywanie są nagrody, które to nie podlegają wymianie na gotówkę
12. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody powstałe
w stosunku do załóg biorących udział w zlocie, ich sprzętu i mienia, jak również spowodowanych przez nich pośrednio lub bezpośrednio w stosunku do nich, do osób trzecich i ich mienia
13. Zakaz jazdy po terenie zlotu po spożyciu alkoholu
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

 

Dziękujemy za współną zabawę!
Termin nie został jeszcze ustalony.

Jeżeli masz uwagi do sklepu Garbojama.pl lub masz pomysł na jego usprawnienie, skontaktuj się z nami
Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Copyright (c) by Garbojama | Projekt graficzny: 2fresh.pl, CMS: zespół-it.pl